P. Szentmártoni Kálmán, Posonyi (Nyárádszentmárton, 1879–Kolozsvár, 1968)

népmesegyűjtő, tanár. Torockón és Kolozsvárt járt iskolába, a kolozsvári egy.-en szerzett történelem–földrajz szakos oklevelet. 1907–35 és 1940–43 között a székelykeresztúri unit. gimn.-ban tanított, melynek ig.-ja is volt. Anyósa, Kiss Néria, Kiss Mihály árkosi unit. esperes, Kriza János gyűjtőtársa leányának népmeséit jegyezte le és adta ki (Székely népmesék, Kolozsvár, 1944), aki azokat apja híres mesemondóitól tanulta gyerekkorában. P. Szentmártoni Kálmán számos kisebb cikket írt még Orbán Balázsról, emlékének ápolása érdekében. – Irod. Gunda Béla: P. Sz. K. (Ethn., 1968).