ritka cigánytánc

a középerdélyi Mezőségben a lassú párostánc (→ páros táncok) egyik elnevezése, nem azonos a cigányok általános táncával (cigánytánc). Más elnevezése még: akasztós, lassú. A ritka cigánytánc megjelölést elsősorban az igen lassú tempójú ( = 40–80) rubato hatású, aszimmetrikus ritmusú 5+5/8 párostáncra használják, amely csak lassú lépésekből és páros forgásból áll. Éppúgy jelöli azonban a már gyorsabb, páros ritmusú 4/4-es lassú csárdásszerű táncot is a Mezőségen, ugyanis a csárdás elnevezés itt újabb keletű (→ cigánycsárdás). A ritka cigánytáncot főként 11 szótagos, vokális változatban is élő régi stílusú dallamok kísérik. Az erdélyi románoknál Ţiganeşte, Ţiganeasca, Ţiganeşte rar, Purtata néven él. Bartók a román változatok kapcsán utalt e dallamok verbunkos jellegére. – Irod. Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje (Bp., 1934); Lajtha László: Széki gyűjtés (Bp., 1954); Bartók Béla: Rumanian Folk Music (I–III., Hague, 1967); Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–III., Bp., 1970).