ritka csárdás

a lassú → csárdás sajátos mezőségi elnevezése. A ritka jelző a lassú tempóra utal. Románoknál: ceardaş rar. (→ még: ritka legényes) – Irod. Kallós Zoltán: Tánchagyományok egy mezőségi faluban (Tánctud. Tanulm., 1963–64., Bp., 1964); Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–III., Bp., 1970).