ÖTÖDIK KÖTET
Szé–Zs


FŐSZERKESZTŐ
ORTUTAY GYULA

SZAKSZERKESZTŐK
BODROGI TIBOR, † DIÓSZEGI VILMOS, FÉL EDIT, GUNDA BÉLA,
KÓSA LÁSZLÓ, MARTIN GYÖRGY, † ORTUTAY GYULA, PÓCS ÉVA,
RAJECZKY BENJAMIN, TÁLASI ISTVÁN, † VINCZE ISTVÁN

AKADÉMIAI KIADÓ
BUDAPEST 1982

KÉSZÜLT AZ AKADÉMIAI KIADÓ LEXIKONSZERKESZTŐSÉGÉBEN
AZ MTA NÉPRAJZI KUTATÓ CSOPORT IRÁNYÍTÁSÁVAL

ISBN 963 05 1285 8 sorozat

ISBN 963 05 2443 0 V. kötet

Printed in Hungary