Végh József (Békés, 1912–)

nyelvjáráskutató, a nyelvtudományok kandidátusa (1958). Tanulmányait a debreceni tudományegy.-en végezte (1935). A debreceni Ref. Kollégium tanára (1937–), majd állami gimn.-i tanár (1942–), az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa (1952–1977). Szakterülete a magyar nyelvjáráskutatás, a földrajzi nevek gyűjtésének szervezése. Tudományos tevékenységet a nyelvjárási és néprajzi gyűjtés szerves összekapcsolása jellemzi. Ennek érdekében társszerzőkkel a hagyományos paraszti gazdálkodás témakörében részletes gyűjtési útmutatókat és kérdőíveket szerkesztett. A magyar nyelvjárások atlaszának (I–II., Bp., 1969–1970) társszerzője. – Néprajzi érdekű f. m. Táj- és népkutatás a középiskolában (Bp., 1942); Sárréti népmesék és népi elbeszélések (Debrecen, 1944); Őrségi és hetési nyelvatlasz (Bp., 1959).