Vitos Mózes (Csíkszentkirály, 1847–Csíkszentkirály, 1902)

r. k. lelkész, néprajzi gyűjtő, helytörténész. A teológiát Gyulafehérvárott és a bécsi Pazmaneum hallgatójaként végezte. Berecken és Etéden káplán, Nyujtódon plébános volt. Fő műve az általa szerkesztett Csíkmegyei füzetek. Adatok Csíkmegye leírásához és történetéhez, amely 1894–1902-ben Csíkszeredán jelent meg 34 füzetben. Nagyszámú pótolhatatlan anyagot tartalmazó néprajzi és történeti tárgyú cikket és tanulmányt írt és közölt. Természetrajzi és társadalompolitikai írásai is ismertek. – Irod. Vámszer Géza: V. M. (Erdélyi Tudósító, 1936).