Zichy István, gróf (Bábolnapuszta, 1879–Aba, 1951)

történész, festő és grafikus, az MTA tagja (l. 1925). Münchenben, Párizsban és Nagybányán folytatott képzőművészeti tanulmányokat. Élete első felében több kiállításon szerepelt képeivel. Később figyelme a magyar őstörténet kérdései felé fordult. 1931-ben egy.-i magántanárrá képesítették. 1934– 44 között az Országos Magyar Történeti Múz. főig.-ja és a Magyar Néprajzi Társaság elnöke volt. Tanulmányaiban rendszeresen felhasználta a néprajz eredményeit. Munkássága ösztönzően hatott az őstörténeti kérdések iránt érdeklődő kortárs etnográfusokra. – F. m. A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig (Bp., 1923); Az eurázsiai lovasnomád műveltség kérdéséhez (Bp., 1939); Magyar őstörténet (Bp., 1939); Kőrösi Csoma Sándor (Bp., 1942).

Zichy István, gróf

Zichy István, gróf