Zichy Jenő, gróf (Sárszentmihály, 1837– Merán, 1906)

Ázsia-kutató, politikus, az MTA t. tagja (1899). Saját költségén Oroszo.-ba és Ázsiába vezetett tudományos expedíciói a magyarok eredetét igyekeztek felkutatni. Ezeknek az expedícióknak a jóvoltából járhatott Szibériában Jankó János és Pápay József. A fővárosra hagyományozta 1901-ben Bp.-en létesített magánmúz.-át. A Somogy megyei Zala községben levő kúriájának múz.-ában őrzik a Szibériából hozott néprajzi tárgyakat. – F. m. Kaukázusi és középázsiai utazásai (I–II., Bp., 1897); Oroszországi és keletázsiai expediciójának beszámolója (Bp., 1899); Harmadik ázsiai utazása (I–V., Székesfehérvár, 1900–05). – Irod. Gr. Z. J. halála (Ethn., 1906); Csinády Gerő: Z. J. oroszországi és kínai expedícióinak története új megvilágításban (Földr. Közl., 1963).

Zichy Jenő gróf

Zichy Jenő gróf