Tábori György (Tótkomlós, 1913–)

néprajzkutató. Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte, ahol tanári és doktori oklevelet szerzett (1940). 1940-től 1950-ig tanár. A békéscsabai múz. igazgatója (1950–1968), a békési Jantyik Mátyás Múz. vezetője (1969–76). A Békés megyei szlovák népi építkezés, díszítőművészet és állattartás témakörével foglalkozik. Tanulmányai jelennek meg a mo.-i és szlovákiai szaklapokban. – F. m. Bútorok (Békéscsaba, 1974).