Takács Lajos (Várong, 1921–)

etnográfus, az MTA Néprajzi Kutató Csoport tudományos tanácsadója, a történettudományok (néprajz) doktora (1976). Egy.-i tanulmányait Bp.-en az Eötvös-kollégium tagjaként végezte. A Néprajzi Múz. munkatársa (1950–1973). Kutatási területe az anyagi kultúra, különös tekintettel az irtásgazdálkodásra és a földművelésre, ill. a népi históriaköltészet. Cikkei és tanulmányai hazai és külföldi folyóiratokban, valamint szakkiadványokban jelennek meg. Szerkesztette a Néprajzi Közleményeket (1957–1969). – F. m. Históriások, históriák (Bp., 1958); A dohánytermesztés Magyarországon (Bp., 1964); Egy irtásfalu földművelése (Bp., 1976); A Kisbalaton és környéke (Kaposvár, 1978); Irtásgazdálkodásunk emlékei. Irtásföldek, irtásmódok (Bp., 1980).