talányfejtő lány, Mátyás király és az okos lány

balladás dal. Témája: Mátyás álmot lát: hosszú almafán tizenkét ág, háromszáz levél, hatvanhat virág. Az öreg szolga lánya megfejti: hosszú esztendőnek tizenkét hónapja, háromszáz míves nap (munkanap), hatvanhat vasárnap. Némely változat az eseményt folytatja, más feladatokat kell teljesítenie a lánynak, végül Mátyás feleségül akarja, de a lány – szemben a mesei változatokkal – inkább a halált választja. Néhány moldvai feljegyzésből ismerjük. Szövege rendkívül archaikus. – A talányfejtő balladás dalok főként az angol, dán népköltészetből ismertek, előzményeit az ókori alkotásokban, zsidó népénekekben lelhetjük fel. Jellegzetesen középkori műfaj. Számos esetben vallási tartalmú. Számmisztikával is kapcsolatos. A csodás számokra való kérdezés a legkülönbözőbb műfajokban (mese, találós kérdés, dal) megtalálható. – Irod. Yaffie, C.: Songs of the Twelve Numbers (Journal of American Folklore, 1949).