Táncművészet

folyóirat, 1955-től a Magyar Táncművészek Szövetségének lapja. 1951–56 között jelent meg a → Táncoló Nép utódaként, majd újra megindult 1977-ben. A táncművészet minden ágával foglalkozó módszertani, elvi és tudományos tanulmányokat is közöl. Helyet ad a néptáncmozgalommal és a néptánc-kutatással foglalkozó cikkeknek is.