tánctípus, táncfajta

meghatározott tartalmi, formai és zenei keretben mozgó táncváltozatok összessége. Kialakulásuk rendszerint egy szűkebb területhez, etnikumhoz, történeti korszakhoz fűződik, fejlődésük, virágzásuk pedig meghatározott történeti-társadalmi körülményektől függ (→ csárdás, → hajdútánc, → verbunk). A tánctípus altípusokra, változatcsoportokra oszlik, melyek egy szélesebb területen elterjedt táncfajta – regionális vagy etnikus különbségekből fakadó – elágazásai. Ezek legtöbbször a tánctípus történeti fejlődésének menetére, szakaszaira engednek következtetni. A típuscsalád fogalomkörébe azok a rokontípusok tartoznak, amelyek formális és műfaji szempontból különböznek ugyan, de lényeges formai és zenei jegyeik olyan sok részletben megegyeznek, hogy nyilvánvalóan egy táncfajta szóródásának eredményeként jöttek létre (→ legényes, → ugrós). A tánctípusok → affinitása, → kontaminációja, a műfaji átcsapás és a táncformák kereszteződése igen gyakori jelenség a néptáncok körében (pl. verbunk és csárdás, karikázó és csárdás). (→ még: táncelemzés, → táncmotívum) – Irod. Ortutay Gyula: Variáns, invariáns, affinitás (MTA I. Oszt. Közl., 1959); Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–III., Bp., 1970).