tanyaközpont

egy-egy tanyás terület központi fekvésű helyén kialakult kulturális, kereskedelmi, igazgatási és társadalmi központ szerepű épületcsoport. Létrejöhet természetes sűrűsödéssel és mesterséges kijelöléssel is. Alakulhat forgalmasabb utak mellett, de ezektől távol is. Ilyen esetben bekötőút vezet hozzá. A tanyaközpont legfontosabb épületei: a templom, iskola (gyakori az iskolában deszkaajtóval elrekesztett kápolna), bolt, kocsma, igazgatási épület, újabban a kultúrház, egészségház, néhány iparosműhely (pl. kovács, bognár, cipész stb.), tűzoltószertár, esetleg posta. Legtöbb tanyaközpont mellett temetkezőhelyet is kijelöltek. A tanyaközpontok Alföld-szerte megtalálhatók, különösen azokon a területeken, ahol a lakosság állandóan tanyán él. Kialakulásuk, fejlődésük a 19. sz. közepétől napjainkig folyamatos. Az utóbbi évtizedekben részben természetes tanyasűrűsödéssel, részben hatósági utcakimérésekkel és házhelyosztásokkal valóságos faluvá alakult sok tanyaközpont környéke. Ezt a folyamatot nagymértékben elősegítette és meggyorsította a tanyás határrészek önálló → tanyaközségekbe szervezése. (→ még: szórványtanya) – Irod. Erdei Ferenc: Magyar tanyák (Bp., 1942).