tanyás

tanyabérlő vagy tanyára kihelyezett cseléd, aki egész évben kinn lakott a tanyán. A tanyás ha földet is bérelt, haszonbért fizetett pl. holdanként 2–4 q búzát. Ezenkívül tejet, hízót, tojást, tüzelőt tartozott megállapított mennyiségben a tanya tulajdonosának beszolgáltatni. Kistanyás az volt, aki föld nélkül csak tanyát bérelt, állatgondozást vállalt, egy vagy fél hold használatával vagy anélkül. Felestanyás, lovastanyás csak földet bérelt, általában szegény ember volt, aki egy pár lóval a bérelt földet megdolgozta. – Irod. Veres Péter: Az Alföld parasztsága (Bp., 1936); Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom (Bp., 1941).