tarisznya

egy-két pánttal vállon vagy háton hordozható kisebb-nagyobb méretű zsák, táska, amelynek számos – vászonból, bőrből, gyapjúszőttesből készített – formai változata ismeretes. A tarisznya valamelyik formáját a magyar nyelvterület minden részén ismerik; sőt egy-egy faluban két-három vagy annál is több változata ismeretes. A tarisznyafélék egyes formáinak használata jellemző az adott táj paraszti kultúrájára. Így a kettős tarisznya, → átalvető Erdélyben, a → hátitarisznya a palócoknál, a szőrtarisznya vagy → szeredás pl. az Alföld és a Dunántúl parasztságánál, a → bőrtarisznya egyes foglalkozási rétegeknél terjedt el. A tarisznya elsősorban a férfiak teherhordó eszköze, de egyes formai változatait nők is hordják. Vászonból készült → oldaltarisznyát iskolásgyermekek is használtak. – Különböző tarisznyák használata megfigyelhető a legtöbb európai népnél, a tárgy mélyen gyökerezik az európai műveltségben. Kifejezésre jut ez a tény a népmesékben, ahol gyakran említik a hős tarisznyáját. Nyelvi és tárgyi adatok is bizonyítják több évezredes múltját. A pécsi dóm 12. sz.-i kőfaragványain a tarisznya ábrázolásával is találkozunk. Nyelvünk szava végső soron a latin canistra vagy a görög tajistrom szóra vezethető vissza. (→ még: borjúbőr tarisznya) – Irod. Bednárik, R.: Časopis Muzeálnej Slovenskej Spoločnosti (Martin, 1950); Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai (I., Bp., 1955); Gunda Béla: Néprajzi gyűjtőúton (Debrecen, 1956).

Bőrtarisznya pásztortülökkel és ivóedénnyel (Balogpádár, v. Gömör m., 20. sz. eleje)

Bőrtarisznya pásztortülökkel és ivóedénnyel (Balogpádár, v. Gömör m., 20. sz. eleje)

Szőrtarisznya (Átány, Heves m.)

Szőrtarisznya (Átány, Heves m.)

Bivalyfejésre induló feltarisznyázott férfi (Méra, v. Kolozs m., 1962)

Bivalyfejésre induló feltarisznyázott férfi (Méra, v. Kolozs m., 1962)