Tarisznyás Márton (Ditró, 1927–Gyergyószentmiklós, 1980)

helytörténész, néprajzkutató. Felsőfokú tanulmányait a kolozsvári Bolyai Tudományegy.-en végezte, majd 1952-től haláláig a gyergyószentmiklósi múz. vezetője volt. Gyergyó anyagi kultúrájának és történetének kutatásával foglalkozott. Tanulmányai és cikkei a romániai magyar sajtóban és gyűjteményes kötetekben jelentek meg. – Irod. Cseke Péter: T. M. (Művelődés, 1980. 11. sz.)