társadalmi élet

egy bizonyos területen élő egyének és csoportok kölcsönös egymásrahatásából származó jelenségek gyűjtőneve. Ezek a kölcsönhatások részben a létfenntartásért és szükségletek kielégítéséért folytatott tevékenységek, részben az együttélés megnyilvánulásai, következményei. Ennek megfelelően beszélni szoktunk a társadalmi életet alkotó jelenségek kisebb csoportjairól is, amelyek tevékenységtípusokhoz, ill. együttélési formákhoz kötődnek, pl. gazdasági élet, családi élet. – Irod. Szczepanski, Jan: A szociológia alapjai (Bp., 1968).