társadalmi ellenőrzés

1. azok a társadalmi folyamatok és mechanizmusok, amelyek révén a társadalom akár tudatosan, akár nem tudatosan kifejti uralmát tagjai felett és eléri, hogy normáinak eleget tegyenek. Megelőző és az egyensúlyt helyreállító kettős szerepe van. A társadalom tagjainak viselkedésére egységesítő és fékező is a hatása. Alapja a csoport értékrendjének általános elismertsége. Maguk a társadalmi jelenségek hordozzák, vagyis nem a társadalmi kapcsolatoktól külön létező jelenség. A társadalmi ellenőrzés → szankciókban realizálódik. – 2. A paraszti társadalomban szerepe igen nagy, mivel itt az emberek aránylag kis csoportja tartósan és gyakran érintkezik egymással, és ezáltal egymás életét ismerik és ellenőrizhetik. Az ellenőrzésben érdeklődési kör szerinti megoszlás tapasztalható: az élet gazdasági vonatkozásai elsősorban a férfiak, erkölcsi vonatkozásai az asszonyok ellenőrzése alatt állnak. – Irod. Szczepanski, Jan: A szociológia alapjai (Bp., 1968).