társadalmi kör

egy egyén más személyekkel fennálló társadalmi kapcsolatainak összessége. A magyar népi társadalomban nem vizsgált jelenség. – Irod. Barnes, J. A.: Class and Committees in a Norwegian Island Parish (Human relations, 1954); Mayer, Adrian C.: Quasi-Groups in the Study of Complex Societies (The Social Anthropology of Complex Societies, Szerk. Banton, M., London, 1966).