társadalmi kultúra

annak a ténynek a fogalmi tükrözése, hogy a → társadalom és → kultúra kategóriákkal összefoglalt jelenségek többé-kevésbé egybeesnek, ill. szoros kapcsolatban állnak egymással. Emberi társadalom nincs kultúra nélkül, kultúra nincs emberi társadalom nélkül. A társadalmi kultúra terminus nem vált általánosan használttá a néprajztudományban. – Irod. Kroeber, A.: Anthropology (New York, 19482); Gjessing, G.: Socio-culture (Interdisciplinary Essays on Society and Culture, Oslo, 1956).