társadalmi struktúra

1. valamely társadalom egymással tartós kapcsolatban és kölcsönhatásban álló elemeinek elrendeződése. Az elemek a társadalmi fejlődés különböző szintjein nem azonosak, pl. osztálytársadalmak struktúráját a szembenálló osztályok, rétegek, csoportok egymás közötti kapcsolatai, kölcsönhatásai alkotják. Törzsi társadalmakban érvényes a struktúrának Radcliffe-Brown által adott meghatározása: „az egyének elrendeződése intézményesen ellenőrzött vagy meghatározott kapcsolatokban”. – 2. A társadalmi strukturalista felfogás szerint nem a valóban létező társadalmi kapcsolatok rendszere, hanem az azok után felépített elméleti modell. – Irod. Radcliffe-Brown, A. R.: Structure and Function in Primitive Society (Illinois, 1952); Lévi-Strauss, C.: Social Structure (Anthropology Today. Szerk. Kroeber, A. L., Chicago, 1953); Bodrogi Tibor: Társadalmi struktúra és strukturalizmus (Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1970).