társadalom

A fogalmat többféle értelemben használja a néprajzi szakirodalom. 1. Legszélesebb értelemben az emberiség szinonimája. – 2. Történetileg kialakult politikai vagy az összetartozás tudatával egybefűzött egységek (pl. magyar társadalom). – 3. Kapcsolatok sokaságával összefűzött emberek rendszere. „A társadalom nem egyénekből áll, hanem azoknak a vonatkozásoknak, viszonyoknak az összességét fejezi ki, amelyekben ezek az egyének állanak egymással” (Marx). – Irod. Marx, K.: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Berlin, 1953); Szczepanski, Jan: A szociológia alapjai (Bp., 1968).