Társadalomtudomány (1921–1944)

1926-ig a Magyar Néprajzi Társaság Társadalomtudományi Szakosztályának, 1926-tól a Magyar Társadalomtudományi Társaságnak folyóirata. Szerkesztői: Bibó István (1921–25) és Heller Farkas (1925). 1926-tól Szombatfalvy György szerkesztette. 1944-ben betiltották. Fennállásának első időszakában (kb. 1933-ig) a szélsőséges jobboldali, nacionalista politika elméleti támogatója, az idealista szociológia képviselője a radikális folyóirattal, a → Századunkkal szemben. Az 1930-as években a folyóirat jellege erősen megváltozott. A hazai szociológiai kutatások kibontakozásával elméletileg változatosabb lett, politikailag közömbössé, sőt enyhén kritikussá vált, és ez a kritikai hang a Századunk betiltásától és a II. világháború kitörésétől kezdve egyre erősödött. A világháború idején a folyóirat jellegét meghatározók között találjuk már Erdei Ferencet, Veres Pétert. A Társadalomtudomány általános szociológiai, elméleti és aktuális politikai tanulmányok, szociográfiák mellett első évfolyamaiban és 1935 után gazdag néprajzi anyagot tartalmaz.

Társadalomtudomány első számának címlapja

Társadalomtudomány első számának címlapja