technikai munkamegosztás

A munkaeszközök jellege és fejlettségi foka, valamint a résztvevők szakértelme szerinti → munkamegosztás. Lényege, hogy a más-más technikájú munkaeszközökkel ugyanazt a munkafolyamatot munkaszervezetileg eltérő módon lehet csak elvégezni (pl. az aratást sarlóval, kaszával, lovas aratógéppel, kombájnnal). Azonos munkák különböző technikájú szerszámokkal való végzésekor szükségszerűen csak a technikai munkamegosztás változik, mert különböző munkaeszközök más-más módon tagolják az egységes munkafolyamatot. Egyazon technikájú munkaeszközhöz vidékenként más-más munkaszervezet kapcsolódhat, s ennek már bizonyos, a szerszámtól független etnikus jellege van (pl. kaszás aratásnál vidékenként a munkacsapat összetétele más lehet: kaszás–marokverő; kaszás–marokverő–kévekötő; két kaszás–egy marokverő–egy kévekötő; uradalmakban a nagybanda stb.). (→ még: munkacsapat) – Irod. Szabó László: A paraszti munkaszervezet és társasmunkák a zempléni Hegyvidéken (Népr. Ért., 1965); Fél Edit–Hofer Tamás: Arányok és mértékek az átányi gazdálkodásban és háztartásban (Népr. Közl., 1967); Heckenast József: Szövetkezések a századforduló paraszti gazdálkodásában (Bp., 1969).