Téglás Gábor (Brassó, 1848–Bp., 1916)

régész, tanár, múzeumszervező, az MTA l. tagja (1888). Egy.-i tanulmányai végeztével 1871-től a dévai főreáliskola tanára, 1883–1904 között ig.-ja. Kora kiemelkedő római régésze, ókorkutatója volt. Különösen fontos munkát végzett Erdély területének régészeti vizsgálatában. A néprajzi kutatás számára értékesek bányatörténeti és D-erdélyi etnográfiai kutatásai. Elindító és fellendítő szerepe volt a Hunyad megyei múzeumi és történetkutatói munkának, a Hunyad Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat múzeumig.-ja, majd tb. ig.-ja volt. – F. m. Hunyad megye története (I., Bp., 1902); Szemenik és környéke (H. n., é. n.). – Irod. Ortvay Tivadar: T. G. (Századok, 1916).