Téglás István (Sepsiszentgyörgy, 1853–Torda, 1915)

pedagógus, néprajzi író. Tanulmányait Sepsiszentgyörgyön, Nagyenyeden a Bethlen Kollégiumban és a dévai állami tanítóképzőben végezte. Fogarason, Brassóban, Petrozsényben volt tanító. 1880-ban Nagyszebenben iskolaig. lett, 1891-től Nagy- és Kisküküllő megyék segédtanfelügyelője. 1894-től Torda-Aranyos megye tanfelügyelője volt. Népismereti, tájismereti munkálkodása néprajzi vonatkozásokban rendkívül gazdag. A néprajzi szakfolyóiratokon kívül tanulmányai az Arch. Ért.-ben és az Erdélyben jelentek meg. – Irod. Orosz Endre: T. I. emlékezete (Kolozsvár, 1915).