tehenész

nagygazda udvarán kisegítő öreg, nehezebb munkát már nem bíró szegényember, aki pár forintért, ócska ruháért gondozta a teheneket. Tehenésznek vagy csírásnak nevezték az uradalmakban az állatgondozóknak azt a csoportját, amely a tehenek gondozását, fejését látta el. (→ még: uradalmi cseléd)