tejtartó edény

a parasztháztartásban olyan tehéntej raktározására szolgál, amelyet → aludttejként kívánnak felhasználni, feldolgozni. A Kárpát-medencében e célra általánosan használatos egy magas, nyúlánk cserépedény, a köcsög, mely formájában feltűnően elkülönül a tágabb környezet alacsonyabb és jóval szélesebb cserép- és fa tejtartó edényeitől. Az edény magassága és átmérője befolyásolja a fent összegyűlő tejfelréteg vastagságát. Alacsony, széles tejestálak nálunk, az Alföldön – a köcsög mellett – használatosak. A tejestálak itt elsősorban az édes juhtej tároló- és oltóedényei, de altatnak cseréptálban alkalmilag vagy rendszeresebben tehéntejet is. Erdély DK-i részén, ahol a tehéntejet fa → köpülőedényben gyűjtik altatják, majd ugyanabban dolgozzák fel, a köcsög ismert, de a háztartásban kis számban tartott, ritkábban alkalmazott edény. A kiürült, kimosott tejesköcsögöket szabad levegőn szárítják. A köcsögszárító udvaron álló ágas vagy fogas, a ház vagy a melléképület külső falán. Fogas az Alföld K-i felén és Erdélyben fordul elő. Ez vagy keskeny, hosszú deszkalap, közepén végigfutó akasztósorral, vagy egyszerűen falba vert akasztókampók sora. Az ágasok két fő formaváltozatának egyike helyén hagyott vagy áttelepített lecsonkolt élőfa, ill. ennek formáját utánzó szabályosabb készítmény rudakból. Előfordul az egész nyelvterületen kelet felé egyre inkább túlsúlyban lévő, ill. egyetlen ágasforma. Ritkán nem a földön áll, hanem eresz alá függesztik. Az ágas másik formáváltozatánál földbe vert rúd tetejére vízszintes keresztlécet erősítenek, ebbe állítják az edénytartó rudakat. É-Tiszántúlon és a K-i népterületen e forma hiányzik, egyébként általánosan elterjedt. Ennek is előfordul ritkán eresznél felfüggesztett változata.

Tejesköcsög, rontás ellen kereszt alakú virágokkal. Tófalvi Gergely munkája (Nyírbátor, Szabolcs-Szatmár m., 20. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Tejesköcsög, rontás ellen kereszt alakú virágokkal. Tófalvi Gergely munkája (Nyírbátor, Szabolcs-Szatmár m., 20. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Köcsögtartó (Nemespécsely, Veszprém m.)

Köcsögtartó (Nemespécsely, Veszprém m.)

Tejesfazék keresztekkel (Velem, Vas m., 20. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Tejesfazék keresztekkel (Velem, Vas m., 20. sz. második fele) Bp. Néprajzi Múzeum

Köcsögtartó (Galgamácsa, Pest m., 1939)

Köcsögtartó (Galgamácsa, Pest m., 1939)