Teleki Pál, gróf (Bp., 1879–Bp., 1941)

geográfus egy.-i tanár, politikus az MTA tagja (l. 1913, ig. 1922, t. 1925). Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte. 1909–13 közt a Földrajzi Intézet ig.-ja, 1910–23 között a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára. 1919-től egy.-i ny. r. tanár, számos befolyásos politikai és művelődéspolitikai tisztség viselője, a magyar tudományos élet egyik tekintélyes szervező egyénisége. 1920–21-ben és 1939–41-ben miniszterelnök, többször miniszter. 1926-ban részt vett a Szociográfiai Intézet és az Államtudományi Intézet alapításában. 1938-ban létrehozta a → Táj- és Népkutató Központot a később róla elnevezett intézet előzményét. Mint geográfus nemzetközi hírnevet szerzett. A polgári gazdaságföldrajz jelentős alakja volt. Tudományos munkája során rendszeres kapcsolatot tartott a kortárs etnográfusokkal, tanítványai számára – akik közül többen etnográfus kutatókká váltak – néprajzi speciál kollégiumokat szerveztetett. Szorgalmazta a komplex módszerű, monografikus táji kutatásokat. Jelentős szerepe volt abban, hogy korszerűbb település- és városszemlélet alakult ki az egykori néprajzi kutatók körében. A néprajzhoz fűződő kapcsolatait problematikussá tette, hogy nem vállalta a kutatások során felmerülő társadalmi problémák feltárását: munkatársai által készített, a kor társadalmi viszonyait bemutató Táj- és Népkutató Kiállítást betiltotta, noha ennek egyik kezdeményezője volt. – F. m. Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján (Bp., 1919); Európáról és Magyarországról (Bp., 1934). – Irod. Gunda Béla: Gr. T. P. (Ethn., 1941); Koch Ferenc: T. P. gazdaságföldrajzi munkásságának bírálata (MTA II. Oszt. Közl., 1958).