Teleki Sámuel, gróf (Sáromberke, 1845–Bp., 1916)

felfedező, Afrikai-utazó, az MTA tagja (t. 1894). A göttingai és berlini egy.-eken természettudományi tanulmányokat folytatott. 1881-től ogy.-i képviselő. Korának egyik legügyesebb kezű, szerencsés vadásza volt. 1886 őszén indult nagy K-afrikai vadász- és felfedező expedíciójára, ahová térképésznek magával vitte a pozsonyi születésű Höhnel Lajost. Útja során bejárta É-Tanganyikát, Kenya nyugati részét, egyebek között felfedezte a Rudolf- és a Stefánia-tavakat, Höhnel pedig róla nevezte el a Teleki-vulkánt. Nagy nélkülözések árán érkeztek haza 1889 tavaszán. – Teleki Sámuel expedíciója igen jelentős Afrika felfedezésének történetében. A nagyobb részében teljesen ismeretlen vidéken megtett mintegy 3000 km hosszú út Fekete-Afrika térképének egyik nagy fehér foltját tüntette el. Nagy jelentőségű volt az expedíciónak az a megállapítása is, hogy a korábbi évszázadok térképein rendre szereplő „Hold-hegyek” nem léteznek. Az expedíció csaknem ezer darabból álló néprajzi gyűjteményt hozott haza a Néprajzi Múz. számára, elsősorban a Kilimandzsáró környékén élő törzsektől, valamint a kikujuktól és a maszájoktól. Az expedíció történetét Höhnel írta meg. Teleki Sámuel később több utazást tett még K-Afrikába és Szudánba, valamint Indiába és Indonéziába. – Irod. Höhnel Lajos: A Rudolf- és Stefánia-tavakhoz. T. S. gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887–1888-ban (I–II., Bp., 1892); Cholnoky Jenő: T. S. útja Kelet-Afrikában (Bp., 1937); Erdélyi Lajos: Teleki Samu Afrikában (Bukarest, 1977).