településnéprajz

a néprajztudománynak az az ága, amely a települések formájának leírásával, összehasonlításával, eredeztetésével, valamint a népi társadalom, a településrend és a hagyományos gazdálkodási mód összefüggésének, egymásra hatásának vizsgálatával foglalkozik. Szoros kapcsolatban áll a településföldrajzzal, településtörténettel, agrártörténettel, társadalomnéprajzzal és a termelési formák néprajzi kutatásával. A magyar településnéprajz az 1920-as, 30-as években fejlődött ki, nagyrészt Györffy István munkálkodása során. A tudományszak eddigi legtöbb magyar művelője a Kárpát-medence két fontos települési jellegzetességét: a tanyát és a kétbeltelkűséget, ill. ezeknek a népéletre gyakorolt hatását kutatta. – Irod. Györffy István: Magyar falu – magyar ház (Bp., 1943); Major Jenő–Valló István: A településtudomány feladatai a faluépítésben (Településtudományi Közl., 1954); Tálasi István: Az anyagi kultúra néprajzi vizsgálatának tíz éve (1945–1955) (Ethn., 1955).