templombíró, egyházatya

a város vagy község (falu) azon tisztségviselője, aki az egyházi célú létesítményekért felelős volt. Feladata volt az egyházi és világi közigazgatás szétválasztása előtt a templom, a temető, a harangláb, a papi hivatal és lakás gondozása, a templomi ülésrend megállapítása és a rend egyébkénti fenntartása, a pap és az egyházi tisztviselők fizetésének, járandóságainak biztosítása. Feladatát később az egyház részéről a → kurátor vette át. (→ még: bíró)