tengely

a → szekérnek, → kocsinak, → talyigának stb. az a része, amelyen a → kerekek forognak. A mai szekerek tengelyei már vasból valók, azonban a századfordulóig még nagyon gyakori volt (főleg a Felvidéken és Erdélyben) a fatengely, amelynek a következő részei vannak: tengelyderék és a két tengelycsap vagy tengelysíp, ill. tengelyostor. Voltak olyan fatengelyek, amelyek elbírtak 25–30 q terhet is.