tercváltás

a magyar népzenében tekintélyes réteget érintő → kvintváltással analóg dallami tercrétegeződés, ereszkedő típusokban. A kvintváltásnak teljes dallamban megfelelő ilyen eljárásmódot a magyar anyagban nem ismerünk, csupán a strófa egy-egy sorának (gyakrabban az elsőnek, ritkábban a 3.-nak) ilyen technikájú megismétlését, leginkább idegen származású dallamokban. Az A A3 típusú, a kezdősort vagy annak nyitómotívumát terccel magasabban megismétlő szerkezet már gyakrabban jelentkezik, de ugyancsak idegen, főként szlovák beütésű példákban. Ilyen irányú Ny-i hatás a 17. sz.-ban olasz területről érte a magyar és szomszédos népzenéket. – Irod. Sonkoly István: Tercváltó-jelenségek népzenénkben (Ethn., 1958).