térdeplőszőnyeg

egy szél, méteresnél alig hosszabb gyapjúszőttes, amit r. k. asszonyok terítettek térdük alá a templomban. A kis térdeplőszőnyeg színe egyező volt gazdája ruhájával. Egy-egy lány kelengyébe 4–5 szőnyeget kapott pirostól feketébe hajló színekben. Hercegszántó és környékének magyar és sokác lakossága használta. A ref. Sárközben hasonló méretű pamutszőttesekkel jártak az asszonyok a templomba, melyeket maguk elé terítettek a padra s bal könyökükbe hajtva fejüket, imádkoztak. – Irod. Fél Edit: A Néprajzi Múzeum 1963–64. évi tárgygyűjtése (Népr. Ért., 1965).