terelőszavak

az állatokat térbeli helyzetük megváltoztatására, mozgásban lévő állatokat irányváltoztatásra vagy megállásra, ill. elindulásra késztető szavak csoportja. A terelőszavak többsége a feltételes reflexműködésen alapszik, vagyis jelentésértékük konvencionális: az állatokat betanítják rá, hozzászoktatják őket. A tartásmódhoz való kapcsolódásukat tekintve két csoportra oszthatók: a befogott, ill. munkaállatot irányító terelőszavakra és a legelő állatcsoport mozgását irányító terelőszavakra. A szavakra olykor emlékeztető, de közszói jelentéssel rendszerint nem bíró terelőszavakkal kapcsolatban említést érdemel, hogy előfordul az állatok terelésének zenei hangokkal való befolyásolása is.