terepmunka

1. tágabb értelemben minden, adatközlők körében végzett, módszeres néprajzi gyűjtés. A gyűjtés megfigyelt jelenségek vagy kikérdezés során hallott információk rögzítéséből áll, amelyhez a szempontokat a kutatónak kell meghatároznia előzetes ismeretei alapján. Ebben segítségére van néhány gyűjtési útmutató, amelyek közül Bátky Zsigmond múz. szervezési útmutatója, Újszászy Kálmán → Sárospataki Református Főiskola faluszemináriuma teljes falumonográfia gyűjtésére alkalmas útmutatója és a Néprajzi Múz. Etnológiai Adattárának Gyűjtési Útmutató sorozata forgatható különösen haszonnal. – 2. Szűkebb értelemben a néprajzi gyűjtésnek a brit szociálantropológusok által kialakított formája. Ennek lényege, hogy a kutató a vizsgált közösségbe beilleszkedik, nyelvét elsajátítja, résztvevő megfigyelést folytat egy teljes évi cikluson keresztül, és lehetőleg egy következő évi ciklusban ellenőrzi adatait. – Irod. Bátky Zsigmond: Úmutató néprajzi múzeumok szervezéséhez (Bp., 1906); Újszászy Kálmán: A falu (Sárospatak, 1936); Piddington, A.: An Introduction to Social Anthropology (London, 1952); Freilich, M.: Marginal Natives (New York, 1970).