terragium

a jobbágy által a birtokolt és használt föld földesúri tulajdonjogának elismeréséül adott szolgáltatás. Tulajdonképpen ennek felel meg a → kilenced is, ezért ahol nem szedtek (pl. községi szántó, szőlő terméséből), ott szokás volt külön terragiumot szedni. Némely helyen terragiumnak nevezték a kimenőpénzt, azaz a jobbágy által a földesúrnak fizetett költözési díjat is. A középkor folyamán, az örökös röghözkötés előtt és után is, csak akkor távozhatott el földesurától a jobbágy, ha – sok egyéb feltétel mellett – megfizette a kimenőpénzt, a terragiumot, és rendezte adósságait. – A terragiumot a középkorban a → censussal szinonim kifejezésként is használták. – Irod. Mályusz Elemér: Az 1498. évi 41. törvénycikk (Századok, 1930); Varga János: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban 1556–1767 (Bp., 1969).