testfogó pálca

a halottas koporsó szállítására szolgáló rúd. Keményfából készítik; középső (koporsó alá kerülő) része lapos, két vége gömbölyű. A testfogó pálcák hossza 210–250 cm között van. Rendesen három testfogó pálca szükséges a koporsóvivéshez. Ezeket keresztben átcsúsztatják a koporsó alatt, majd felemelik és kézben vagy vállon szállítják. Hosszabb úton a koporsóvivők hatos csoportjai többször is váltják egymást. Távolabbi rokon, szomszéd és ismerős férfiak tisztje volt a halottat vinni utolsó útján. A testfogó pálca legtöbb vidéken egyházi, helyenként társulati kezelésben volt (→ kalandos társaságok). A magyar nyelvterület keleti részén sok helyen nem alkalmaznak külön testfogó pálcát, hanem azokon a rudakon viszik a koporsót, amelyeket lábfának (→ sírjelek) ütnek le a sírdomb mellé. (→ még: halott kivitele, → Szent Mihály lova) – Irod. Sándor Gábor: A kolozsvári Hóstát emberi erővel végzett teherhordási módjai és eszközei (Kolozsvár, 1942).

Testfogó pálcák

Testfogó pálcák