tétovázó

a → népies műtáncok jellegzetes motívuma, amelynek első pontos rögzítését Kilányi Lajos végezte el Szőllősi-Szabó Lajos körtánca leírásakor (1845). – Irod. Róka Pál: A táncművészet tankönyve (Bp., 1900); Réthei Prikkel Marián: A magyarság táncai (Bp., 1924); Szentpál Olga: A csárdás. A magyar nemzeti társastánc a XIX. század első felében (Bp., 1954).

A tétovázó táncírása

A tétovázó táncírása