tézsla

négyes vagy hatos ökörfogatoknál használt pótrúd. Egyéb elnevezései: dérzsola, tozsola. Általában minden olyan rúd tézsla, amely jármos fogatolásra való, de nincs a szekérbe szerelve. A tézsla tulajdonképpen csatlórúd, általa fogják be az → ökörfogatot pl. az → ekébe, boronába (→ fogas) stb., és a páros fogatokat is a tézsla segítségével lehet egymás elé ragasztani, ill. befogni (a végén levő → csikoltó szerkezettel). Van lovas-tézsla is, melyet farönkök vontatásakor használnak. A tézslának azt a végét, amelyikre a jármot (→ járom) akasztják, tézsla-fejnek nevezik. A lovas-tézslán (Gyergyóban) keresztfa van és azokra csatolják a → hámfákat.