Thököly Imre (1657–1705)

erdélyi fejedelem, a magyar függetlenségi küzdelmek neves alakja, Zrínyi Ilona második férje. Főként felvidéki vármondáink emlegetik. Alakja kuruc mondáink (→ kuruc mondák) Rákóczijának emlékével szemben háttérbe szorult s elhomályosult. Egy beregdaróci monda szerint „Thököly Imre kuruc király Rákóczinak adta az ő görbe acélkardját”, hogy harcoljon tovább vele, „de a végén is nem hozott szabadságot”. – Irod. Ferenczi Imre–Molnár Mátyás: Fordulj kedves lovam... (Vaja, 1972).