Timaffy László (Mosonszentandrás, 1916–)

néprajzkutató, a győri mezőgazdasági szakiskola tanára (1963–). A bp.-i tudományegy.-en tanári és doktori oklevelet szerzett (1939). Tanár Pápán (1941–), majd a bp.-i Vas u.-i kereskedelmi iskolában (1943–), a magyaróvári mezőgazdasági főiskolán (1946–) és az ottani Agráregy. adjunktusa (1949–). Szűkebb szakterülete a néphit, népi gazdálkodás, állattartás és közlekedés témaköre. Tanulmányai jelennek meg magyar és külföldi szakfolyóiratokban. – F. m. Szigetköz vízrajza (Magyaróvár, 1939); Szigetközi Krónika (Győr, 1959 és 1976); A lipóti TSZ fejlődése (Győr, 1970); A néprajzi anyag felhasználása a történelem-szakkörben (Bp., 1977); Szigetköz (Bp., 1980).