Tisza eredete, a

eredetmagyarázó monda, → legenda. Cselekménye: a világ teremtésekor minden teremtménynek megvolt már a maga helye, csak a Tiszának nem. Krisztus (angyal, Szent Péter) szamarát aranyekébe fogta, a Tiszának meghagyta, hogy kövesse, jöjjön a barázdában. De a szamár éhes volt, minden bogáncsért félrefordult, a barázda görbe lett. Ezért kanyargós a Tisza. – Az egész magyar nyelvterületen népszerű mondának csak néhány lejegyzett változatát ismerjük: az iskolás könyvekben, ponyván, olajnyomatokon népszerűsített legenda feljegyzését mellőzték a gyűjtők. Külföldi párhuzamairól nem tudunk. – Irod. Arany László–Gyulai Pál: Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből (MNGy, I., Pest, 1872); Kálmány Lajos: Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban (Szeged, 1893).