Tiszáninnen

régies nagytáj fogalom, ma a ref. egyházigazgatásban használják, a Tiszától É-ra fekvő ungi, zempléni, abaúji, borsodi, hevesi, tornai, gömöri ref. községeket foglalja magába, mint Tiszáninneni → egyházkerület.

Utcarészlet (Zenta, v. Bács-Bodrog m.)

Utcarészlet (Zenta, v. Bács-Bodrog m.)

„Napsugaras” ház (Zenta, v. Bács-Bodrog m.)

„Napsugaras” ház (Zenta, v. Bács-Bodrog m.)