tiszapolgári csapásolás

a kötött → körverbunknak a Felső-Tisza-vidékről ismert változata. Uralkodó motívuma a karéjban járt, egyöntetű → csapásolás, ami e terület szóló verbunkjának is egyik jellemző összetevője. – Irod. Ébner Sándor: Tiszapolgári csapásolás (Népünk és Nyelvünk, 1932); Lajtha László–Gönyey Sándor: Tánc (A magyarság néprajza, IV., Bp., 1941–43).