Tízlándzsás kerület

a → Szepességben gyepűelvi határbiztosítási feladatokat ellátó, szabadalmas jogállást, majd nemesi rangot élvező, eredetileg magyar népességből szervezett terület. Közigazgatási különállását a 19. sz. elejéig megőrizte. Magyar lakosságának nyelvi beolvadása (szlovák, német) a 17. sz. folyamán befejeződött. – Irod. Fekete Nagy Antal: A Szepesség területi és társadalmi kialakulása (Bp., 1934).