tollfosztó asszony

a tollkereskedők által megvett tollat fosztó, nagyságuk és minőségük szerint osztályozó személy. Csak gyenge, beteg szegényasszony vállalkozott erre a munkára, mivel a fizetség olyan kevés volt, hogy megélni belőle nem lehetett. Hódmezővásárhelyen a századfordulón volt olyan nagykereskedő, aki 60 asszonyt is foglalkoztatott egyszerre. A fosztást vagy a kereskedő kamrájában, vagy otthon végezték. Ha hazavitték a tollat, elvitelkor is, visszahozatalkor is egyaránt lemérték; a kész tollból leszámították a durvább tollcsonkokat, amelyeket a fosztó asszony megtarthatott. – Irod. Kiss Lajos: A szegény asszony élete (Bp., 1941).