Tombor Ilona (Léva, 1908–)

művészettörténész, ny. könyvtáros. Művészettörténeti, régészeti és néprajzi tanulmányokat folytatott a bp.-i tudományegy.-en, doktori oklevelet szerzett (1945). Gimnáziumi tanár (1935–), majd az Orsz. Műemléki Felügyelőség művészettörténész-könyvtárosa nyugdíjazásáig (1945–63). Festett templomi asztalosmunkák vizsgálatával, műemléki kutatásokkal foglalkozik, kollektív topográfiai munkákban vesz részt. Főleg műemléki tárgyú cikkeket ír a szakfolyóiratokba. – F. m. Kalotaszegi templomok festett asztalos munkái (Bp., 1947); Régi festett asztalosmunkák a XV–XIX. században (Bp., 1967); Magyarországi festett famennyezetek és rokonemlékek a XV–XIX. századból (Bp., 1968).